Wijzigingen WAS per 1 juli 2023

Wijzigingen Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) per 1 juli 2023.

Wijzigingen WAS per 1 juli 2023 – Na een aantal keer te zijn uitgesteld is het besluit op 3 april jl. gepubliceerd in het Staatsblad en de regeling op 14 april jl. gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit en de regeling treden per 1 juli 2023 in werking. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u als verhuurder/beheerder even op een rijtje:

  • De huurder dan wel de beheerder stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en, indien van toepassing, de verhuurder onverwijld in kennis van elk ernstig ongeval dat plaatsvindt met het attractie- of speeltoestel. Onder een ernstig ongeval wordt in ieder geval verstaan, een ongeval:
  1. met dodelijke afloop;
  2. met al dan niet blijvend letsel aan een persoon tot gevolg;
  3. dat leidt tot onmiddellijke ziekenhuisopname.
  • De verhuurder dan wel beheerder wordt verantwoordelijk voor het juist plaatsen van het toestel, maar het toestel hoeft niet per se door de verhuurder te worden geïnstalleerd. Er wordt aangegeven dat er andere manieren zijn om aan dit voorschrift te kunnen voldoen. Op welke manier is helaas nog niet exact duidelijk. Het kan zijn dat hier bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld. Het wordt hiermee dus nog belangrijker om ervoor te zorgen dat de huurder de handleiding van het toestel exact volgt bij op- en afbouw.
  • Vooralsnog komt er geen periodieke keuring op speeltoestellen (zoals springkussen). De periodieke keuring van attractietoestellen blijft wel bestaan.

Zo goed als alle overige punten hebben met name betrekking op de productie en certificering door de AKI’s (Aangewezen keuringsinstanties). Zo worden er steeds strengere eisen gesteld aan het uiterlijk van certificaten van goedkeuring en moet er bij type gecertificeerde toestellen geproduceerd na 1 juli 2023 een “Merk van goedkeuring” worden aangebracht. Wanneer u bij Jump Factory een springkussen koopt dan hoeft u zich over deze punten geen zorgen te maken.

Veilig gebruik van een springkussen

Het blijft ontzettend belangrijk om toe te zien op veilig gebruik van uw speeltoestellen. Zorg er dus bijvoorbeeld door dat u de op de hoogte bent van de praktische tools die VeiligheidNL samen met de branche heeft ontwikkeld om jou te ondersteunen. Denk hierbij aan een filmpje om de veiligheidsinstructies aan jouw huurder mee te geven. Of denk bijvoorbeeld aan een checklist voor verhuurders zodat zij een springkussen veilig kunnen gebruiken. Deze tools zijn online beschikbaar en voor iedereen te downloaden. Bekijk hiervoor de website van VeiligheidNL.

« Terug naar overzicht